Startconferentie Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (21 April 2015)

Startconferentie Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (21 April 2015)

Met het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) zet Nederland een volgende stap in de manier waarop zij haar kennis en kunde rond water- en klimaatvraagstukken organiseert. Binnen dit programma bundelen het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen hun kennis- en innovatievermogen om Nederland waterrobuust en klimaatbestendig te maken.

Rijkswaterstaat en STOWA organiseren namens alle initiatiefnemers van het NKWK de startconferentie. Het doel van deze startconferentie is samen met u te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor nieuwe samenwerkingsverbanden en bundeling van onderzoeksprogramma’s. De focus ligt daarbij op de thema’s waterveiligheid, zoetwatervoorziening, zee- en kustbeleid en ruimtelijke adaptatie. Er zijn grotere informatieve sessies over generieke thema’s voor water en klimaat. Daarnaast zijn er kleinere workshops over een specifiek thema.

Voor meer informatie: http://www.nkwkstartconferentie.nl/

Het voorlopige programma kan hier worden gedownload:

Documents: